Afzetpalen Met Lint

Published Jan 12, 24
4 min read

Voor de VVD-fractie is het recht om jezelf te beschermen tegen geweld, het allerbelangrijkste in een rechtsstaat - Afzetpalen. Voor de VVD-fractie is het recht van het slachtoffer – degene die met geweld wordt aangevallen – om zich te verdedigen, het uitgangspunt - Afzetpalen. Ik dank de ministers voor de antwoorden daarover, waaruit blijkt dat dit ook het uitgangspunt is van het kabinet

De antwoorden waren duidelijk. De Kamer is inderdaad zeer verdeeld. We moeten dus maar zien welke motie wordt ingediend door de heer Voordewind en dan zullen we bekijken wat er gebeurt (Afzetpalen). De VVD-fractie is echter niet zo enthousiast over de door de Minister van Veiligheid en Justitie eigenlijk onder woorden gebrachte term «trekken aan een dood paard»

Ik ken een aantal van die wetsvoorstellen. Zij zullen niet allemaal evenveel prioriteit hebben, maar «niet trekken aan een dood paard» vindt de VVD-fractie toch een beetje teleurstellend - Afzetpalen. Wij hadden graag wat meer snelheid, meer tempo gezien (Afzetpalen). Enkele dingen hadden naar ons oordeel al gedaan kunnen worden. De Minister heeft mij feitelijk niet gezegd in welk stadium dit nu zit

Daar zijn wij niet echt van onder de indruk, maar dat zal de Minister begrijpen. Al met al hebben wij waardering voor de antwoorden – daar zijn wij blij mee – maar wij hebben niet zo veel waardering voor de voortgang van dit hele dossier (Afzetpalen). Wij zullen ons daarop beraden

Ik vind de argumenten om over te gaan tot particuliere beveiliging, heel dun: «andere landen doen het ook», «het gebeurt toch al, door ongediplomeerde rambo's» en «het is goedkoper, flexibeler en sneller» - Afzetpalen. Ik snap wel dat de VVD dit wil, maar volgens mij is business een heel belangrijk argument om hiertoe over te gaan

Afzetpalen Huren In Leiden

Ik ben het helemaal met de Minister van Veiligheid en Justitie eens dat het geen zin heeft om te beginnen met een wet die mogelijk geen steun heeft. Geef dus vooral prioriteit aan die 360 andere wetten. Afzetpalen. De heer (PVV): Voorzitter. Medewerkers van op dit terrein werkzame gekwalificeerde en gecertificeerde beveiligingsbedrijven aanduiden als «gediplomeerde rambo's» vind ik echt beneden alle peil en beneden alle maat

De heer (PVV): Piraten zijn agressieve, gevaarlijke en met vuurwapens bewapende criminelen. Je kunt proberen om je daartegen te verweren met prikkeldraad en licht- en geluidskanonnen, maar at the end of the day moet je met die piraten mee kunnen op de escalatieladder van het geweld. Afzetpalen. Dat betekent dat je aan boord vuurwapens moet hebben om hen in het uiterste geval af te kunnen weren en je schip en je bemanning te kunnen beveiligen

Dat vind ik kwalijk - Afzetpalen. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om hier meer ambtenaren op te zetten als de Kamer die kant op wil (Afzetpalen). Als het tot wetgeving gaat komen, hoop ik dat het kabinet tegelijkertijd al gaat werken aan het voorbereiden van de aanwijzing van de gebieden waar die gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen daadwerkelijk mogen opereren

Wanneer die wetgeving kracht van wet krijgt, moet de aanwijzing van die gebieden al klaar zijn. Daar moeten we op dat moment niet weer op hoeven te wachten - Afzetpalen. De : Wij gaan naar de tweede termijn van de regering. Minister : Voorzitter. Volgens mij zijn mij niet echt nieuwe vragen gesteld

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft al gezegd dat wij bij goed gecertificeerde bedrijven van particuliere beveiligers zouden kunnen overwegen om dit sneller te doen dan binnen de termijn van 72 uur. Afzetpalen. Het lijkt mij zeker wenselijk om dat dan zo te doen. Afzetpalen. Daarnaast is bij de VPD's diplomatieke clearance nodig, maar bij particuliere beveiligers niet

Afzetpalen KunststofDie twee elementen samen zorgen ervoor dat dit sneller kan, waarmee beter wordt ingespeeld op de wensen van de koopvaardijsector (Afzetpalen). Voor het geval het misverstand zou ontstaan dat ik zou denken dat het goed is dat er ongecertificeerde beveiligers zijn – dat noemde de heer Houwers nog even – merk ik op dat ik ongecertificeerde beveiligers niet oké vind

Dat is voor mij een extra reden om aan te geven dat er gelegaliseerd zou moeten worden en dat daar dus een wetsvoorstel voor zou moeten komen. Afzetpalen. Volgens mij heb ik daarmee de vragen van de leden beantwoord. De : Dat denk ik ook (Afzetpalen). Het woord is aan de Minister van Defensie

Navigation

Home

Latest Posts

Afzetpalen Kopen? 50.000+ Artikelen

Published Jan 16, 24
4 min read

Tweedehands Afzetpalen

Published Jan 16, 24
7 min read

Afzetpalen

Published Jan 16, 24
4 min read